Content Area

McGraw-Hill and Cengage are creating a new global learning company to deliver superior learning experiences and greater value. Learn more at www.BetterLearningTogether.com

 

Bookstore Customers: Please note that our returns address has changed effective immediately. 
Please address shipments to: C/O McGraw-Hill, Fedex Supply Chain, 95 Market Drive, Milton, ON L9T 4Z7

 

Catálogos

Curso 2020 - 2021

Primaria

ESO - Bachillerato

ESO - Batxillerat - Català

Ciclos Formativos

Universidad

Medicina

Primary - Secondary - Europe Schools

Components per al mestre

Guies didàctiques 

Cada llibre va acompanyat d'una guia didàctica per al mestre que inclou orientacions didàctiques per a cada unitat, taules corresponents al tercer nivell de concreció, orientacions per treballar l'apartat de relaxació activa i el solucionari del quadern d'exercicis. 

CD d’audicions i DVD per al mestre 

En el disc del mestre trobareu audicions, fragments per al treball d’instruments i timbre, i músiques de relaxació. En el DVD trobareu fragments de vídeos per treballar a l’aula i les danses proposades al llibre de l’alumne. 

DVD de recursos per al mestre 

El projecte de música de McGraw-Hill Education inclou gran quantitat d’elements multimèdia, com ara vídeos-karaoke, animacions i activitats per a la pissarra digital. En el DVD de recursos trobareu també programacions curriculars, avaluacions, el llibre en format PDF perquè es pugui projectar, activitats complementàries, fotografies, enllaços, etc. 

Llibre de l'alumne

Find My Product: